Was this page helpful?

Etiquetado de correos-e

  Tabla de contidos
  Non hai encabezados

  Para facilitar a lectura dos correos-e, é importante tratar de etiquetar o asunto cando se envíen (poñendo ademais asuntos sinxelos e clarificadores). O acordo é poñer as seguintes etiquetas:

  [EXTERNO] Se se trata de correos procedentes de entidades externas a ESF Galicia

  [OPERATIVO] Se se trata de correos de traballo do día a día do grupo de que se trate

  [COMUNICACION] Se se trata de correos de actividades de ESF

  [URXENTE] Se se trata de tarefas a realizar con premura polo grupo de que se trate

  [IMPORTANTE] Se se trata dun correo clave para que o lea todo o mundo

  [DEBATE] Se se trata dun debate (posiblemente o que vaia debatíndose cogarase posteriormente no blogue coa etiqueta "debate", iso si, sen empregar nomes)

  [FORMACION] Enlaces para formación en distintas temáticas

  Was this page helpful?
  Etiquetas (Edit tags)

  Arquivos 0

   
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.