Was this page helpful?

Planificación

  Os PCR poden ser planificados por calquera grupo de traballo de ESF. O máis corrente é que sexan solicitados dende os grupos de Programas Internacionais de Cooperación ao Desenvolvemento, xa que teñen máis vínculo co traballo en terreo, pero non tería por qué ser sempre así (pode solicitarse unha plaza dentro do PCR dende os grupos de Sensibilización-Incidencia coa idea de impulsar ou desenvolver unha campaña, ou dende algún grupo de Educación para o Desenvolvemento se se quere impulsar algunha investigación ou xenerar material para formacións, dinámicas, etc.).

  Os grupos que desexen contar con prazas dentro do PCR deben planificalos como unha actividade máis do grupo de cara ao seguinte ano, e incluílas no orzamento (POÑER ENLACE A MODELO GAT DE ORZAMENTO DE GRUPOS) que ten que facer o grupo no que atinxe ao aportado por ESF Galicia no terreo (viaxe internacional, seguro, aloxamento básico, non así a manutención, que correspondería á persoa que viaxa), estimando ademais posibles fontes de financiación para cubrilas e na época en que se poderán coñecer (plan de financiación).

  A parte de formación específica (POÑER ENLACE A ETAPA CORRESPONDENTE) previa á viaxe debe ser planificada e orzamentada tamén dende o grupo que solicitara a praza en cuestión.

  A parte de formación xeral (POÑER ENLACE A ETAPA CORRESPONDENTE) previa á viaxe debe ser planificada e orzamentada dende a Comisión PCR a través da Vogalía de Voluntariado (que coordina esta actividade), incluindo os gastos de desprazamento dos participantes e os poñentes, e o material de papelería ou de apoio á formación.

  Como no resto das actividades, segundo a estimación de ingresos e gastos ao elaborar o Orzamento Anual, a Comisión de Financiación (ENLACES) pode permitir a posibilidade de que ESF asuma con fondos propios algunha das prazas solicitadas polos grupos, condicionando o resto á consecución de fondos externos, o cal haberá que deixar explicitado na difusión da convocatoria (POÑER ENLACE A ETAPA CORRESPONDENTE) e na selección de candidatos.

   

  Resumindo, a orzamentación do programa (que se fai a finais do ano anterior) se desglosaría nas seguintes responsabilidades:

  Grupo de Voluntariado

  Proyecto Formación

  • Partida Desplazamientos: Formación general de voluntariado (incluida formación PCR), reuniones del grupo específicas sobre este tema (si son mezcla de temas irían en el Proyecto Gestión Interna del Grupo), facilitadores a los que no se les contrate/pague por el taller, ...

  • Partida Papelería:

  • Partida Servicios Externos: Serían pagos a facilitadores a los que se contrate para los talleres.

  Grupo EpD

  PCR

  • Desplazamientos: Entrevistas de selección, actividades de difusión y reuniones internas específicas sobre este tema tanto de candidatos como de voluntariado

  • Papelería

   

  Grupos Proyectos

  Gestión Interna

  • Desplazamientos: Incluiría la formación específica de los PCR seleccionados

  • Papelería: Incluiría papelería relacionada con la formación específica de los PCR seleccionados.

  PCR

  • Viajes: Gasto de viajes de los PCR

  • Seguros:

  • Dietas en el sur:

  Was this page helpful?
  Etiquetas (Edit tags)

  Arquivos 0

   
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.