Was this page helpful?

Programas Internacionais de Cooperación ao Desenvolvemento

  Tabla de contidos
  Non hai encabezados

  Programas Internacionais de Cooperacion ao Desenvolvemento (PICD). Xunto coa Educación para o Desenvolvemento, Incidencia Política e a Sensibilización, forman as liñas de traballo de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia. Para ESF Galicia, os PCID non teñen sentido por si mesmos, na medida de que non deben limitarse a facilitar o desenvolvemento das persoas beneficiarias no país de traballo, senon que teñen a función se cabe aínda máis importante de coñecemento das causas profundas dos problemas e a súa denuncia como parte da solución (xa que na maioría dos casos estes problemas veñen causados pola situación de desequilibrio e inxustiza iniciada e mantida por malas prácticas no noso propio entorno en Galicia, España e a UE). Trátase de acadar tamén unha globalización da sociedade civil (ou o que xa se chamou "sociedade civil multinacional").

  Actualmente existen en ESF Galicia dous grupos de traballo de PICD:

  - un no sector de Acceso a Auga Potable e Saneamento , cun programa aberto en Honduras, do cal pódese seguir o desenvolvemento aquí, así como os programas xa rematados en El Salvador e os Campamentos dos Refuxiados no Sahara arxelino.

  - outro no ámbito do Desenvolvemento Rural e Soberanía Alimentaria, cun programa aberto en Honduras, do cal pódese seguir o desenvolvemento aquí e o programa que se rematou en Nicaragua pódese coñecer aquí.

  Como xa dende 2011 no eido internacional empezouse a traballar unicamente en Honduras, con diversos socios locais e nos dous sectores xa mencionados (auga e desenvolvemento rural/soberanía alimentaria), considerouse importante contar cun Plan País Honduras para 2013-2017 onde no seu anexo 1 se concretan os eixos estratéxicos e modos de traballo no país (na liña da Planificación Estratéxica da asociación aprobada en novembro de 2012). Tamén se conta cun protocolo de seguridade-país.

  Por outra banda, no Manual de PICD, pódense ver os principios e eixos que deben estar presentes no traballo de ESF nos PICD, así como os Anexos 1 e 2 ao mesmo, que detallan o protocolo de desenvolvemento do ciclo dos mesmos. Tomamos unha división por etapas do ciclo de proxectos bastante común en cooperación ao desenvolvemento:

  1) Programación

  2) Identificación

  3) Deseño/Formulación

  4) Execución/Seguemento

  5) Avaliación/Peche

  Was this page helpful?
  Etiquetas (Edit tags)

  Arquivos 6

  FicheiroTamañoDataAchegado por 
   091117_Ciclo_proyectos_AprobadoAsemblea.pdf
  Ciclo dos PICD de ESF detallado
  63.91 kB16:03, 9 Xun 2011AdminAccións
   091117_MANUAL_GESTION_PICD_AprobadoAsamblea.pdf
  Manual de PICD
  232.98 kB16:03, 9 Xun 2011AdminAccións
   091117ciclo_proxectos_AprobadoAsamblea.pdf
  Diagrama de fluxo do ciclo de PICD
  103.51 kB16:03, 9 Xun 2011AdminAccións
   Anexo_1_matriz_estratexica_PlanPais_Honduras.pdf
  Anexo 1 do Plan País Honduras. Matriz estratéxica
  108 kB18:56, 24 Feb 2013AdminAccións
   Plan Estrategico_Pais_Honduras_borrador_para_aprobacion_en_Asemblea.pdf
  Memoria do Plan País Honduras 2013-17
  192.73 kB18:56, 24 Feb 2013AdminAccións
   PROTOCOLO SEGURIDAD_2013.odt
  protocolo de seguridade Honduras
  53.47 kB19:19, 26 Abr 2013AdminAccións
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.