Was this page helpful?

Siglas

  Tabla de contidos
  Non hai encabezados

  Xa sabemos que en Enxeñería Sen Fronteiras hai moitas siglas. Para facer a vida máis fácil, aquí podedes ver as máis usuais (se falta algunha avisade).

   

  XERAIS

  AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

  CANCAN: Comisión de Accións no Norte

  ComFIN: Comisión de Financiación.

  CGONGD: Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, actualmente na Xunta Directiva e comisións de incidencia política e EpD.

  EpD: Educación para o Desenvolvemento (noutros contextos chámanlle ED)

  ESF: Enxeñería Sen Fronteiras

  GAT: Grupo de Administración e Tesourería

  GSI: Grupo de Sistemas da Información

  ICD: Introducción a Cooperación para o Desenvolvemento (Asignatura da UDC na que ESF colabora organizando e impartindo; tras a implantación do Plan Boloña cambiou o seu nome, para saber máis dela aquí hai un artigo)

  ISF: Ingeniería Sin Fronteras

  ISF-ApD: Ingeniería Sin Fronteras - Asociación para el Desarrollo (ISF Madrid +
  Castilla-La Mancha + Canarias). Actualmente ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo (desvinculada da Federación de ISF)

  OCV: Oficina de Cooperación e Voluntariado (Universidade de A Coruña)

  ONG: Organización non Gobernamental

  ONGD: Organización non Gobernamental para o Desenvolvemento

  OTC: Oficina Técnica de Cooperación (son as delegacións da AECID en terreo)

  PE: Planificación Estratéxica

  PFC: Proxecto Fin de Carreira

  PCR: Programa de Coñecemento da Realidade

  SL: Software Libre

  SOBAL: Soberanía Alimentaria

  TA: Tecnoloxías Apropiadas

  TIC: Tecnoloxías da Información e da Comunicación

  TpDH: Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano

  UDC: Universidade de Coruña

  USC: Universidade de Santiago

  UVigo: Universidade de Vigo

  XD:  Xunta Directiva (normalmente referido á de ESF Galicia, sobre todo se se menciona como "Xunta Divertida")

  XdG: Xunta de Galicia.


  HONDURAS

  AHJASA: Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento (uno de nuestros socios de trabajo en la línea de Derecho Humano al Agua en el país)

  AM: Alcaldía de Marcovia (un dos socios que tivemos nos programas en Honduras, entre 2008 e 2014, co que seguimos tendo relación dentro do novo programa, xa que forma parte da Mancomunidad NASMAR, ver más abajo)

  CODDEFFAGOLF: Comité para la Defensa y Desarrollo de la flora y Fauna del Golfo de Fonseca (un dos socios que temos nos programas en Honduras)

  NASMAR: Mancomunidad de Municipios NASMAR (uno de nuestros socios de trabajo en la línea de Derecho Humano al Agua en el país).

  OT: Ordenamento (ou Ordenación) do Territorio.

  PGIRH: Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PD: Plan Director).

  PMF: Plans de Manexo de Finca.

  SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

  STC: Save The Children Honduras (un dos socios que temos nos programas en Honduras)

  UNAH: Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con diversos departamentos da mesma estamos a colaborar no eido dos Sistemas de Información Xeográfica, fotografía satelital ou calidade da auga.

  UTM: Unidad Técnica Municipal.

   

  NICARAGUA

  CPC: Comités de Participación Ciudadana

  CDC: Comités de Desenvolvemento Comunitario

  FIDER:  Fundación de Investigación y Desarrollo Rural (un dos socios que tivemos en Nicaragua en 2008-2010).

  MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

  INAFOR: Instituto Nacional Forestal

  INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

  INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnoloxía Agropecuaria

  INTUR: Instituto Nicaragüense de Turismo

  MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal

  MINSA: Ministerio de la Salud

  PMF: Plans de Manexo de Finca.

  UNAN: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

   

  EL SALVADOR

  ACUA: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura

  ADESCO Asociación Desarrollo Comunal

  ANDA: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

  ASAAP. Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable.

  CA: Comité de Aguas. JD: Junta Directiva.

  PGR: Programa de Gestión de Riesgos.

  PIA: Programa de Investigación Aplicada. PAC: Programa Acción Ciudadana.

  PIB:  Programa de Infraestructura Básica

  PPN: Programa de Producción y Nutrición.

  UCA: Universidad Centro Americana José Simeón Cañas.

  UES: Universidad de El Salvador.

  Was this page helpful?
  Etiquetas (Edit tags)

  Arquivos 0

   
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.