Was this page helpful?

Asemblea Xeral de Persoas Socias

  Tabla de contidos
  Non hai encabezados

  Trátase do órgano máis importante de toma de decisións da organización (xa que somos unha asociación), segundo os Estatutos. Calquer persoa socia de ESF Galicia pode formar parte da Asemblea Xeral de Persoas Socias. Para asociarse a ESF Galicia hai que solicitalo cumplimentando un formulario ao efecto (en editable ou pdf), polo que se solicita formar parte da asociación. Ademais, hai que cumplir unha das dúas condicións seguintes (ou as dúas):

  • Ser persoa voluntaria da asociación (co compromiso de voluntariado asinado)
  • Abonar unha cuota anual (actualmente o mínimo son 40 €/ano para persoas estudantes ou desempregadas e 80€/ano o resto).

  Se hai algún cambio nos datos persoais da persoa socia, ou na cuota a abonar, habería que comunicalo enchendo un formulario (o tes en editable ou pdf).

  Nos dous casos (tanto para nova persoa socia, como para cambio de datos), o formulario enchido hai que envialo a ESF Galicia por unha destas tres vías:

  - Correo postal a Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, ETS de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Campus de Elviña. 15071. A Coruña.

  - Vía fax 981167170 a nome de Enxeñería Sen Fronteiras.

  - Por correo electrónmico a info[arroba]galicia.isf.es (serve envialo vía correo-e enchendo o formulario en dixital coa sinatura tamén dixital, ou escanealo se a sinatura é en físico).

  Respétase o principio de "unha persoa, un voto". Ademais, as persoas socias que non vaian poder asistir a algunha asemblea poden delegar o seu voto noutra persoa socia que si vaia asistir cumplimentando un formulario que se envía previamente, descargar aquí, ou elaborando un escrito onde figure os datos persoais de quen delega, DNI, datos persoais da persoa delegada, DNI da persoa delegada, así como a data da asemblea para a que se delega voto. Esta delegación debe entregarse antes da asemblea a persoa secretaria da xunta directiva da asociación ou á persoa na que delegue para que a leve a Asemblea.

  Was this page helpful?
  Etiquetas (Edit tags)
  • No tags

  Arquivos 5

  FicheiroTamañoDataAchegado por 
   2018_solicitud_admision_socix_ESFGalicia.odt
  Formulario novx socix editable
  128.26 kB11:32, 10 Abr 2018AdminAccións
   2018_solicitud_admision_socix_ESFGalicia.pdf
  Formulario novx socix pdf
  80.19 kB11:32, 10 Abr 2018AdminAccións
   formulario_modificacion_Datos_Socix_ESF.odt
  Formulario cambio de datos editable
  114.88 kB11:32, 10 Abr 2018AdminAccións
   formulario_modificacion_Datos_Socix_ESF.pdf
  Formulario cambio de datos pdf
  88.22 kB11:32, 10 Abr 2018AdminAccións
   para delegar voto.odt
  Formulario de delegación de voto en Asemblea Xeral
  12.64 kB12:52, 6 Nov 2015AdminAccións
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.