Was this page helpful?

Asemblea Xeral de Persoas Socias

  Tabla de contidos
  Non hai encabezados

  Trátase do órgano máis importante de toma de decisións da organización (xa que somos unha asociación), segundo os Estatutos. Calquer persoa socia de ESF Galicia pode formar parte da Asemblea Xeral de Persoas Socias. Para asociarse a ESF Galicia hai que solicitalo cumplimentando un formulario ao efecto, e pagando unha cuota anual (o mínimo son 40 €/ano para persoas estudantes ou desempregadas e 80€/ano o resto).

  Respétase o principio de "unha persoa, un voto". Ademais, as persoas socias que non vaian poder asistir a algunha asemblea poden delegar o seu voto noutra persoa socia que si vaia asistir cumplimentando un formulario que se envía previamente, descargar aquí, ou elaborando un escrito onde figure os datos persoais de quen delega, DNI, datos persoais da persoa delegada, DNI da persoa delegada, así como a data da asemblea para a que se delega voto. Esta delegación debe entregarse antes da asemblea a persoa secretaria da xunta directiva da asociación ou á persoa na que delegue para que a leve a Asemblea.

  Was this page helpful?
  Etiquetas (Edit tags)
  • No tags

  Arquivos 1

  FicheiroTamañoDataAchegado por 
   para delegar voto.odt
  Formulario de delegación de voto en Asemblea Xeral
  12.64 kB12:52, 6 Nov 2015AdminAccións
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.